Promotieteam

Functie

Het promotieteam heeft de belangrijke taak u met enthousiasme als vraagbaak te dienen over het stamboek op evenementen en bijeenkomsten. Het doel van het promotieteam is de bekendheid van het Verbeterd Roodbont te vergroten en het werven van nieuwe stamboekleden, dit alles door middel van het actief te woord staan van geïnteresseerden, het laten zien van bedrijfspresentaties en informatie over het stamboek. Daarnaast brengen onze promotieteam-leden u in contact met juiste persoon als het gaat om bijvoorbeeld foktechnische zaken. Ter promotie van het stamboek biedt het promotieteam verschillende artiekelen aan zoals: beeldjes, assecoires en het fotoboek van het Verbeterd Roodbont Vleesras.

Dick van Spijker

Harm Trompetter

Henk van Dijk