Bestuur

Functie

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang binnen het stamboek. Dit betekent dat het bestuur beslissingen neemt over de toekomst van het stamboek en de verschillende commissies van het stamboek aanstuurt zoals: de Foktechnische commissie, het Promotieteam, het Rond Roodbont en de website.

Beslissingen worden genomen in overleg met de betreffende commissie(s) en het gehele bestuur. Daarnaast staat het bestuur altijd open voor vragen en opmerkingen via de mail of telefonisch.

Het Bestuur:

Bovenaan: Fons Withag (penningmeester), Marga van Beukelen (secretaris), Lisette van Es, Johan van de Ven (voorzitter), Evert Rozendaal
Onderaan: Marnix Knetemann, Aalt van de Bunt  

De Foktechnische commissie:

Adrie van Gent (Inspecteur), Herman Blankenstein, Jurrien de Graaf, Jaap van Beukelen (Voorzitter)

Het Promotieteam:

Harm Trompetter, Henk van Dijk, Dick van Spijker