Fokdoel

De foktechnische commissie van het verbeterd Roodbont stamboek stelt zich tot doel de dieren op natuurlijke wijze te laten kalveren en hierin de Verbeterd roodbonten zo veel mogelijk te verbeteren. Het fokdoel dat hierbij aansluit gaat uit van:

  • Een groter dier te fokken met behoud van de juiste verhoudingen.
  • De dieren voor de fokkerij moeten aan vereiste schofthoogtematen voldoen.
  • Dieren fokken met grotere binnenbekkenmaten van minimaal 23 cm hoog en 20 cm breed.
  • Zorgen dat er vitale kalveren worden geboren van circa 42kg.
  • Streven naar een kortere draagtijd. Tussen 276 dagen en 282 dagen.
  • Dieren fokken met behoud van rastype en bespiering.
  • Dieren fokken met behoud van goede slachteigenschappen.
  • Dieren fokken met behoud van goed beenwerk dat fijn van structuur is maar droog en krachtig is.
  • De dieren moeten op twee jarige leeftijd een kalf groot kunnen brengen.
  • Dieren fokken met behoud van goede moedereigenschappen.