Promotieteam

Functie

Het promotieteam heeft de belangrijke taak u met enthousiasme als vraagbaak te dienen over het stamboek op evenementen en bijeenkomsten. Het doel van het promotieteam is de bekendheid van het Verbeterd Roodbont te vergroten en het werven van nieuwe stamboekleden, dit alles door middel van het actief te woord staan van geïnteresseerden, het laten zien van bedrijfspresentaties en informatie over het stamboek. Daarnaast brengen onze promotieteam-leden u in contact met juiste persoon als het gaat om bijvoorbeeld foktechnische zaken.

Assortiment

Fotoboek

€65,00

Stropdas met logo

€35,00

Boerin met melkbus

€60,00

(29 cm. hoog)

Boer met melkbussen

€60,00

(30 cm. hoog)

Boer met melkbussen (Klein/Middel)

€12,50/€17,50

(15 cm. hoog)/(20 cm. hoog)

Handelende boeren met koe

€65,00

(18 cm. hoog)

Deurbel koeienkop

€10,00

Koebeeld

€60,00

Pet "Verbeterd Roodbont"

€2,00

Dick van Spijker

Harm Trompetter

Henk van Dijk