Groei

Groei per dag

Wanneer er dieren worden afgemest en met name bij stieren, wordt er veel gepraat over de groei per dag. Hoe ziet dat er nu uit.

Veelal komen de Verbeterd Roodbont stieren, wanneer het over de groei per dag gaat, er niet als toppers uit. Wanneer we naar het rendement kijken, dan kunnen ze wel goed mee komen. Dit komt door de betere aanhoudingspercentage, een gunstige voederconversie en een hogere uitbetaling per kg.

Bij de Verbeterd Roodbont ligt het aanhoudingspercentage rond de 70%, terwijl bij ander vleesvee dit op 60% ligt. Een stier met een aanhoudingspercentage van 60% moet 200 gram per dag harder groeien, dan een dier met een aanhoudingspercentage van 70% om een geslacht gewicht te halen van 550 kg. Om toch een beeld te krijgen of dieren het goed doen, wordt hieronder een tweetal tabellen gegeven (dit zijn richtlijntabellen).

Tabel 1 kg vleesgroei per maand (dit is het geslacht gewicht gedeeld door de leeftijd in maanden)

Kleiner dan 15 kg per maand Onvoldoende
Tussen 15 en 20 kg per maand Matig
Tussen 20 en 25 kg per maand Voldoende
Tussen 25 en 30 kg per maand Goed
Meer dan 30 kg per maand Uitmuntend

Een stier die op een leeftijd van 21 maanden een geslacht gewicht had van 535 kg dit is 25.5 kg per maand dus goed. Wanneer we de opbrengst prijs van het dier meenemen dan kunnen we het zelfde doen.

Tabel 2 opbrengst prijs per maand (dit is de netto opbrengstprijs gedeeld door de maanden)

Minder dan €75,00 Matig
Tussen de €75,00 en €95,00 Goed
Meer dan € 95,00 Uitmuntend

Wanneer een stier op 22 maanden €1.900,- opbrengt dan heeft dat dier het goed gedaan.